ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


โหมด Rescue

โหมดนี้ จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งแดง (วางระเบิด) ฝั่งน้ำเงิน (ป้องกันไม่ให้ถูกวางระเบิด)โดยฝั่งไหนทำคะแนนถึงที่กำหนดจะเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งในโหมดนี้จะมีจุดวางระเบิดแค่จุดเดียวเท่านั้นซึ่งจะต่างกับ Bomb Match ที่มี 2 จุด
ไอเทมช่วยเหลือ

Armor Lv1 Two Hearts Arm (Arm)

 
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com