ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


โหมด Peek-a-boo หรือ โหมดซ่อนหา

โหมดแปลกใหม่โดยจะแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีมทีมหาและทีมซ่อน โดยทีมซ่อนนั้นจะสามารถเก็บไอเทมช่วยเหลือในแผนที่ได้ โดยในแต่ละเกมจะสลับกันหาและซ่อนไปจนกว่าจะจบเกม


ไอเทมช่วยเหลือ
 


Peek-a-boo Select Card (ทำให้สามารถเลือกสิ่งของตอนเริ่มเกมได้)
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com