ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


โหมด ซุปเปอร์คาร์

โหมดซุปเปอร์คาร์ถือเป็นอีกโหมดที่เป็นเอกลักษณ์ของเกม Xshot ฉีกรูปแบบการเล่นด้วยการใช้รถในรูปแบบต่างๆโจมตีใส่กัน อาวุธที่ใช้โจมตีจะเป็นอาวุธที่ผู้เล่นใช้อยู่ ใช้ได้ทั้ง ปืนกล สไนเปอร์ และ บาซูก้า


โหมดซุปเปอร์ตาร์จะอยู่ล่างสุดต้องเลื่อนบาร์ลงมาด้านล่าง

ไอเทมช่วยเหลือ


Gas Card

Optimus Prime (Super Card)


การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com