ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


โหมด Snow

โหมด snow จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝั่ง น้ำเงิน และ แดง โดยผู้เล่นจะใช้อาวุธได้ 3 อย่างเท่านั้นคือ บอลหิมะ หมัด และ ระเบิดแปลงร่างต่างๆ ฝั่งไหนทำชนะได้ถึงที่กำหนดก็จะเป็นฝ่ายชนะ


 ไอเทมช่วยเหลือ


ระเบิดแมว


Tortoise Bomb
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com