ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


การแยกปืนนั้นเป็นการนำปืนที่เราไม่ได้ใช้งานนำมาแยกส่วนออกเพื่อหาชิ้นส่วนGun Soul Chip โดยจะมีทั้งหมด 3 ระดับด้วยกันคือ


Low Gun Soul Chip

Medium Gun Soul Chip

High Gun Soul Chip

โดยจำนวนวันของไอเทมและดาวของปืนจะมีผลกับการสุ่มได้Gun Soul Chip ระดับสูง นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ Gun Soul ที่สมบูรณ์พร้อมนำไปตีบวกกับปืนอีกด้วย

**หมายเหตุ อาวุธ 8ดาว จะไม่สามารถนำไปแยกชิ้นส่วนได้ในปัจจุบัน

สามารถเลือกปืนจากรายการนำมาแยกได้ ยิ่งปืนดีวันเยอะจะยิ่งได้ Gun Soul Chip ดีมากตามไปด้วย


เมื่อได้เศษของGun Soul Chip มาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการหลอม Soul จะอยู่ในหมวด หลอม Soul แต่หากแยกปืนแล้วได้ Gun Soul ที่สมบูรณ์พร้อมตีบวกแล้ว จะอยู่ในหมวด ใส่ Gun Soul


 
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com