ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


          ขั้นตอนของการหลอมต้องเลือกเศษของ Soul ที่จะทำการหลอมรวมก่อน จากตัวอย่างจะเป็น High Gun Soul Chip ซึ่งเมื่อเราทำการกดเศษใส่ระบบไปแล้ว จะปรากฏตัวเลือกมาให้ซึ่งไม่ว่าจะระดับไหนของเศษ Soul แนะนำให้เลือกตัวที่ใช้จำนวนมากที่สุดเพราะจะได้Soul ที่สมบูรณ์ แต่หากเลือกข้อที่ใช้จำนวนน้อย จะมีโอกาสที่จะได้รับเศษ Soul ในระดับที่สูงขั้นเลือกแบบ 400 ชิ้น


ได้มาหน้าตาแบบนี้จับไปตีบวกปืนได้เลย


 
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com