ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


1.     ให้เลือกรายการปืนที่ต้องการนำGun Soul มาตีบวก จากช่องทางซ้านล่าง
2.    
นำGun Soul ที่ต้องกดใส่ลงไป ระบบจะแสดง option ของ Soulที่เรานำมาบวกที่ช่องด้านข้าง 
3.    
เมื่อได้ของที่เลือกครบแล้วก็ทำการกด ใส่

เมื่อบวกแล้วจะมีSoulติดอยู่ที่ปืน


และเมื่อนำไปใช้เวลาสังหารศัตรูได้จะมีคำว่าSoulแสดงขึ้นมาด้วย

การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com