ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


Ghost Team

          ในโหมดนี้จะเป็นการเล่นผสมระหว่างโหมด Team Death Match และ Ghost โดยพื้นฐานการเล่นนั้นจะเหมือน Team Death Match แต่ว่าในแต่ละทีมนั้นจะมีสุ่มผู้เล่นฝ่ายละ 1-2 คนเป็นโกสผสมอยู่ด้วย และคนที่เป็นโกสนั้นจะใช้ได้แค่อาวุธประชิดเท่านั้น 


 

 

ไอเทมช่วยเหลือ 


Low Effect Card


 
Mighty-Aquarius
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com