ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info
ในโหมด AI Re-war จะต้องใช้ไอเทม AI Key ในการส้รางห้องและเข้าห้อง โหมดAI Re-warเป็นโหมดที่ผู้เล่นจะต้องทำภารกิจยิง AI ให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ ภายในเวลาที่กำหนดให้และยังมีโอกาสได้รับแร่ RareEarthเพื่อเพิ่มโอกาสหลอมอาวุธระดับสูงในโหมด AI Re-warมีระดับความยากอยู่ 4 ระดับได้แก่ เริ่มต้น ,ขั้นสูง , ระหำ , ฝันร้าย ให้ผู้เล่นปรับได้ตามความเหมาะสมกันเลย


 

ตัวอย่างไอเทมAI Key 

ตัวอย่างชิ้นส่วนRare Earth

การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com