ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


          


 ในโหมดประตูผี 1 ผู้เล่นจะต้องยิง AI และฆ่าบอสให้ตายภายในเวลาที่กำหนด โดยจะจัดระดับความยากง่เป็น 2 ระดับ คือ ระดับง่ายจะมีเวลาจำกัด 30 นาที มี 14 ด่าน ระดับยากจะมีเวลาจำกัด 40 นาที มี 18 ด่าน และต้องมีผุ้เล่นครบ 4 คนถึงจะเขาเล่นได้ เมื่อเล่นผ่านด่านครบหมดแล้วจะได้ของรางวัลเป็น Evil treasure เป็นของรางวัล
 

ตัวอย่างของรางวัลจากด่านประตูผี 1


การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com