ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


ระบบเพาะปลูก ผู้เล่นสามารถไปอัพเดตได้ตรงแบบก่อสร้าง เมื่อสร้างสามารถเพิ่มพื่นที่เพราะปลูกได้มากยิ่งขึ้น สามารถนำมาแปรรูปวัตถุดิบเพื่อผลิดเป็นไอเทมต่างๆได้การก่อสร้าง   Garden(เพาะปลูก) จะต้องใช้ 10000 Home Material ในการก่อสร้าง เมื่ออัพครั้งต่อไปจะใช้แต้ม Home Material และต้องมีแต้มประดับบ้านด้วยจึงจะสามารถก่อสร้างสูงขึ้นตามลำดับได้

ตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้เพาะปลูกสวนโดยต้องใช้แต้ม Home Meterialในการซื้อ

เมื่อเพาะปลูกแล้วผู้เล่นต้องทำการรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ

ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อปุ๋ยได้หลายแบบยิ่งปุ๋ยดียิ่งเก็บเกี่ยวไวยิ่งขึ้น
เมื่ออัตราเติบโตถึง100% สามารถเก็บเกี่ยววัตถุดิบเพื่อนำมาหลอมไอเทมต่างๆ แต่อย่าลืมนะครับ ต้องอัพเดตห้องหลอมเป็นสามารถเลือกที่ โรงงานผลิต แล้วเลือกสร้างไอเทมเพื่อหลอมวัตถุดิบเพาะปลูกเพื่อรับไอเทมต่างๆได้ตัวอย่างวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวแล้วนำมาหลอมได้รับไอเทมต่างๆ

การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com