ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


โหมด Team Death

โหมดนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝั่ง โดยที่ทั้งสองฝั่งต้องช่วยกันทำคะแนนให้ครบ ตามที่กำหนดถึงจะได้รับชัยชนะ ซึ่งโหมดนี้ สามารถกำหนด อาวุธในการเล่นตอนที่สร้างห้องได้อีกด้วย เช่น จำกัดให้ใช้มีดเฉพาะในห้อง หรือ จำกัดให้ใช้แต่สไนเปอร์ ในการเล่น

ข้อมูลโหมด

- เล่นได้พร้อมกันสูงสุด 16 คน

- จะแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีมทีมละ 8  การแข่งขันจะนับคะแนนจากการฆ่าฝ่ายตรงข้าม

- ตัวละครตายแล้วจะเกิดใหม่หน้าต่างขณะสร้างห้อง
กำหนดรูปแบบอาวุธที่ใช้ในการเล่นการใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com