ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


   การหลอมไอเท็ม
1.คลิก “สร้างอุปกรณ์”

2.นำวัสดุส่วนผสมใส่ลงไป 4ชิ้น 


   


3.การใส่เครื่องหลอมเพื่อทำการหลอม
4.การใส่พิมพ์เขียวเพื่อจะแยกประเภทของ อาวุธที่หลอมสำเสร็จ


  


5.การใส่แร่เพื่อเพิ่มโอกาสหลอมอาวุธระดับสูง


    การผสมแร่

1.คลิก “ผสมแร่”

 

2.การใส่แร่เพื่อทำการผสม ยิ่งแร่มากยิ่งมีโอกาสสำเร็จมาก
1.คลิก “ผสมแร่”

2.การใส่แร่เพื่อทำการผสม ยิ่งแร่มากยิ่งมีโอกาสสำเร็จมาก


   


3.เมื่อผสมแร่สำเสร็จก็จะได้แร่ที่ LV สูงขึ้น

  หรือ  กิจกรรมสะสมคำ
1.คลิก “กิจกรรมสะสมคำ”

 

2.การ์ดตัวอักษรจะมีตั้งแต่  ถึง  เพื่อทำการเปิดการหลอมขยะ


1.คลิก “หลอมขยะ”

2.ใส่ขยะที่ได้จากโหมด AI ลงไป เช่น  
1.คลิก “หลอมขยะ”

2.ใส่ขยะที่ได้จากโหมด AI ลงไป เช่น  

การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com