กิจกรรม
30 พ.ย. 2566 11:58:49

กิจกรรมสมัครไอดีใหม่เติมเงินครั้งแรกก็เทพได้

ทีมงาน XSHOT ก็มีกิจกรรมดีๆ มาให้ผู้เล่น นั่นก็คือกิจกรรมสมัครไอดีใหม่วันนี้พร้อมเติมเงินครั้งแรก 90 บาทรับไอเทมสุดเทพไปใช้งานกันได้เลยยกชุด

The awesome event from the XSHOT team has come. The new registered ID who tops up 90 Baht for the first time, receives the full set of the supreme items.

ทีมงาน Xshot ไม่สนับสนุนให้ซื้อ-ขายไอดี ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
หากเกิดปัญหา หรือ มีการโกงกัน
 
ทีมงานจะไม่มีการช่วยเหลือและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Xshot team not support for sell-buy account in any cases.
For having issue by this case, team will not have any help and responsibility.


ระยะเวลากิจกรรม
1 ธันวาคม 2566 (เวลา 12.00 น.) - 31 ธันวาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

Event Duration
December 1st, 2023 (at 12.00 PM) - December 31st, 2023 (at 23.59 PM)


รายละเอียดกิจกรรม
1. สำหรับไอดีที่สมัครใหม่เท่านั้น
2. จะต้องเป็น ไอดี ที่ สมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2566 (เวลา 12.00 น.) เป็นต้นไปจึงจะได้รับไอเทม
3. เติมเงินเข้าไอดีครั้งแรกตั้งแต่ ราคา 90 บาทขึ้นไป รับไอเทมยกเซ็ต

Event Details
1. Only for the new registered ID.

2. Only the ID that registered from December 1st, 2023 (at 12.00 PM) will receive the items.
3. The ID that tops up at least 90 Baht for the fist time receives the full set of the items.


รายละเอียดไอเทมหมายเหตุ
- 1 ไอดี สามารถรับไอเทมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- ข้อควรระวังหากผู้เล่นสมัครไอดีมาก่อน วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (เวลา 12.00 น.) จะไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไอเทมรางวัลต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Remarks
- 1 ID can receive the items only for 1 time.
- Caution : The ID that has registered before December 1st, 2023 (at 12.00 PM) cannot participate the event.
- The staff has reserved the right to change the items and the rewards without prior notice.


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ (For news and information)
https://xshot.winwin.co.th | fb.com/XshotFanclub
 
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2024 Winner Online Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com
--%>