ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.
ประกาศ ปรับอัตราแลกเปลี่ยนช่องทาง True Money
16 ต.ค. 2563 19:18:33
ประกาศ ปรับอัตราแลกเปลี่ยนช่องทาง True Money

 
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เวลา 00.00 น.) เป็นต้นไป
ในการเติมเงินผ่านหน้าเว็บ XSHOT จะมีการ "ปรับอัตราแลกเปลี่ยนช่องทาง True Money" เป็นดังนี้

 
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com