ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลไอดีเกม Xshot
07 เม.ย. 2565 19:06:07

ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลไอดีเกม Xshot

ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลไอดีเกมXshot

            สำหรับผู้เล่นคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลไอดีเกม Xshot แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร วันนี้ทีมงานมีขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลมาฝากเพื่อที่เราจะได้เตรียมข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อส่งให้ทีมงานทำการแก้ไขข้อมูลให้ต่อไป

การส่งเรื่องขอเปลี่ยนข้อมูล จะต้องใช้ E-Mail ใหม่ที่จะเปลี่ยน ในการส่งเรื่องเท่านั้น

เนื่องจากมีผู้เล่นบางคนนำบัตรประชาชนของผู้เล่นที่จะเปลี่ยนไปใช้ทำอย่างอื่นเช่น ดึงไอดีคืน โอนกรรมสิทธิ์ให้ตัวเองหรือผู้เล่นคนอื่น รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เช่นเปิดบัญชีธนาคาร เชื่อมแอพพลิเคชั่นทางการเงินต่างๆ

กรณีซื้อขายไอดีแล้วเกิดปัญหา ทางผู้เล่นจะต้องตกลงกันเอง หากหาข้อสรุปไม่ได้ ทีมงานจะทำการแบนไอดีที่มีปัญหาซื้อขายถาวร


การเปลี่ยนข้อมูลจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 กรณี

1. กรณีสมัครไอดีโดยใช้ข้อมูลจริง

2. กรณีสมัครไอดีโดยใช้ข้อมูลมั่ว

3. กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไอดี (เปลี่ยนเจ้าของไอดี)

4. กรณีขอลบไอดีออกจากเลขบัตรประชาชน

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูล Winner Shop ให้ระบุมาในเอกสารด้วยทุกครั้ง

*** การเปลี่ยนข้อมูลจะใช้เวลา7 - 15 วันทำการ

(ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ***


เอกสารการเปลี่ยนข้อมูล กรณีใช้ข้อมูลจริงสมัคร

รูปตัวอย่างหากต้องการเปลี่ยนข้อมูล Winner Shop ให้ระบุมาในเอกสารด้วยทุกครั้งเอกสารการเปลี่ยนข้อมูล กรณีใช้ข้อมูลมั่วในการสมัคร

รูปตัวอย่าง
หากต้องการเปลี่ยนข้อมูล Winner Shop ให้ระบุมาในเอกสารด้วยทุกครั้ง เอกสารสำหรับใช้โอนกรรมสิทธิ์ไอดี (เปลี่ยนเจ้าของไอดี)

รูปตัวอย่าง เจ้าของเดิม หรือผู้มอบกรรมสิทธิ์รูปตัวอย่าง เจ้าของใหม่ หรือผู้รับกรรมสิทธิ์
เอกสารการเปลี่ยนข้อมูล กรณีใช้ลบไอดีเกมออกจากเลขบัตรประชาชน

รูปตัวอย่าง
หมายเหตุ

การเปลี่ยนข้อมูลจะใช้เวลา 7 - 15 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูล Winner Shop ให้ระบุมาในเอกสารด้วยทุกครั้ง 

การส่งเรื่องขอเปลี่ยนข้อมูล จะต้องใช้ E-Mail ใหม่ที่จะเปลี่ยน ในการส่งเรื่องเท่านั้น

เอกสารเปลี่ยนข้อมูล ไม่อุญาติให้ใช้เอกสารซ้ำหรือเคยใช้มาก่อนแล้ว และเอกสารที่ส่งมาเปลี่ยนข้อมูลต้องมีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ส่งมา
 
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2023 Winner Online Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com
--%>