บทลงโทษผู้เล่น ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น และ บัคต่างๆ
01 มิ.ย. 2566 15:51:10

บทลงโทษผู้เล่น ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น และ บัคต่างๆ

ทีมงาน XSHOT ได้มีบทลงสำหรับผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือบัคต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นอื่น รวมทั้งการแอบอ้างเป็นทีมงานถือว่าเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้เล่นอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งบทลงโทษต่าง ๆ มีดังนี้


 กรณีเอาไอดีไปให้บุคคลอื่นเล่น แล้วบุคคลนั้นนำไปใช้โปรแกรมช่วยเล่น ทีมงานจะถือว่ายินดีให้ไอดีบุคคลอื่นไปเล่น

 เจ้าของไอดีจะต้องรับผิดชอบการกระทำของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นทีมงานจะทำการแบนไอดีนั้นทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของไอดี


กรณีใช้โปรแกรมช่วยเล่น รวมถึงกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมช่วยเล่น


1. การใช้โปรแกรมช่วยเล่นในโหมด PVP หรือ PVE แบนถาวร ทุกกรณี


2. แจกเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมช่วยเล่น (ไม่ว่าลิงก์นั้นจะเป็นลิงก์เว็บโปรหรือไม่ก็ตาม
ทีมงานจะถือว่า 
เจตนาก่อกวนทำให้ผู้เล่นคนอื่น เกิดการเข้าใจผิด)
 แบนถาวร ทุกกรณี


3. จงใจหรือสนับสนุนผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น โหมด PVP เช่น ส่งอาวุธให้ผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ ครั้งที่ 1 แบน 3 วัน (ครั้งต่อไปจะเป็นการแบน 30 วันไปเรื่อยๆ)


4. โปรปั๊มยศ และไอดีที่ได้รับประโยชน์จากโปรปั๊มยศ แบนถาวร ทุกกรณี


5. ใช้โปรแกรมช่วยเล่นในโหมด PVE และไอดีที่เจตนาอาศัยโปรในการหาผลประโยชน์ แบนถาวร ทุกกรณีโปรปั๊มยศ และ โปรในโหมด PVE สามารถส่งเลขไอดีให้ทีมงานตรวจสอบได้


กรณีใช้บัคต่างๆ (บัคแผนที่,บัคเข้า-ออกห้อง,บัคเต้นเพิ่มเลือด,บัคมัมมี่ร่างคน)


- บัคครั้งที่ 1 แบน 3 วัน


- บัคครั้งที่ 2 แบน 30 วัน


- บัคครั้งที่ 3 แบน ถาวร


ตรวจสอบ "จุดบัคแผนที่" ได้ที่นี่ >> Click <<


กรณีบัค PVE ทีมงานจะทำการแบนเฉพาะกรณีที่ก่อกวนทำให้เล่นไม่จบเกมเท่านั้น


- บัคก่อกวน PVE ครั้งที่ 1 แบน 7 วัน


- บัคก่อกวน PVE ครั้งที่ 2 แบน 15 วัน


บัคก่อกวนครั้งต่อไปจะเป็นการ แบน 30 วันไปเรื่อยๆ


กรณีแก้ไขไฟล์เกม , ใส่ไอเทมซ้อนทับ (จะต้องส่งหลักฐานเป็นคลิป VDO เท่านั้น จะเริ่มแบนหลังประกาศเป็นต้นไป ไม่มีการแบนย้อนหลังทุกกรณี)

ครั้งที่ 1 แบน 7 วัน


ครั้งที่ 2 แบน 30 วัน


- ครั้งที่ 3 แบน ถาวร


ขั้นตอนการถ่ายคลิปส่งแบน กรณีแก้ไขไฟล์เกม , ใส่ไอเทมซ้อนทับ

 1. ภายในคลิปจะต้องเห็น วันที่ และ เวลา ที่ชัดเจน

 2. ทีมงานจะยึดวันที่ และ เวลาในคลิป จาก https://time.is/th/Thailand เท่านั้น

 3. หากภายในคลิปไม่เห็นวันที่ และ เวลาจาก https://time.is/th/Thailand ที่ชัดเจนจะไม่ทำการแบนทุกกรณี

 4. การถ่ายคลิปส่งแบน ให้ทำการปิด และ เปิดตัวเกมใหม่ทุกครั้งก่อนทำการเช็คอุปกรณ์ 

(*** ต้องปิด และ เปิดตัวเกมใหม่ ให้เห็นภายในคลิป ***)

 5. จะต้องปิด และ เปิดเกม 1 ครั้ง ต่อ 1 ไอดี  ถ้าจะเช็คไอดีอื่นต้องทำการปิด และ เปิดตัวเกมใหม่ก่อนทุกครั้ง

 6. ท้ายคลิป จะต้องกดเช็คเลขไอดีตัวละครของตัวเอง (ผู้ส่ง) มาด้วยทุกครั้ง

 7. หากทีมงานตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จ ทีมงานจะทำการแบนคนที่ส่งแบนแทน

 - แจ้งเท็จครั้งที่ 1 แบน 7 วัน

 - แจ้งเท็จครั้งที่ 2 แบน 30 วัน

 - แจ้งเท็จครั้งที่ 3 แบน ถาวร


กรณีจงใจฟลัดโข่ง ที่ทำให้เกิดอาการแลค เช่น ฟลัด ///// , @@@ หรือ การฟลัดข้อความเดิมซ้ำ ๆ จนทำให้ผู้เล่นอื่นเกิดอาการแลค เป็นต้น (หากทีมงานตรวจสอบพบว่าเลข IP ตรง กับไอดีอื่น ๆ ทีมงานจะทำการแบนไอดีที่มีเลข IP ตรงกับไอดีที่กระทำความผิดดังกล่าว ในระยะเวลาที่เท่ากับไอดีที่กระทำผิด)


- ครั้งที่ 1 แบน 7 วัน


- ครั้งที่ 2 แบน 30 วัน


- ครั้งที่ 3 แบน 1 ปี


- ครั้งที่ 4 แบน ถาวร


** กรณีใช้โปรแกรมช่วยเล่น , แจกเว็บโปร และ ฟลัดโข่ง หากทีมงานตรวจสอบพบว่าเลข IP ตรงกับไอดีอื่นๆทีมงานจะทำการแบนไอดีที่มีเลขIP ตรงกับไอดีที่กระทำความผิดดังกล่าว ** 


- กรณีแอบอ้างเป็นทีมงานในรูปแบบต่างๆ แบนถาวร ทุกกรณี


- กรณีแข่งแคลนในเซิร์ฟแคลน (มีผลเฉพาะเซิร์ฟแคลนเท่านั้น)

ผู้เล่นที่ใช้โปร แบนถาวร

สมาชิกในทีมที่มีการใช้โปรระหว่างแข่งแคลน แบน 7 วันทั้งทีม


- หลักฐานในการส่งแบนให้ใช้เป็นคลิป  VDO ความยาว 20 วินาทีขึ้นไปและต้องทำการเช็คเลขไอดีในคลิปเท่านั้น (กรณีคลิปต่ำกว่า 20 วินาทีรายละเอียดในคลิป จะต้องชัดเจนเท่านั้น)


- กรณีโปรออกตัวไวให้ทำการกดเช็คอุปกรณ์ในตัว และ กดเช็คปิง มาด้วยทุกครั้ง กรณีที่ผู้เล่นมีอุปกรณ์ช่องในใส่การ์ดมากกว่า 1 หน้าให้ทำการเช็คมาให้หมดทุกหน้า


หมายเหตุ

ผู้เล่นมีเวลา 30 วัน ในการส่งแบน นับจากวันที่เริ่มถ่ายคลิป VDO เพื่อส่งแบน ถ้าเกินระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ถ่ายคลิปหลักฐาน จะไม่มีการตรวจสอบและแบนย้อนหลัง จากคลิป VDO นั้น ทุกกรณี
ผู้เล่นมีเวลา 30 วันนับจากวันที่ถูกแบนเพื่อชี้แจงและขอหลักฐานจากทีมงาน
 ถ้าเกินระยะเวลา 30 วันนับจากที่ถูกแบนถือว่ายอมรับ

ความผิดนั้น


- การตัดสินของ GM ถือเป็นที่สิ้นสุด


 
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2024 Winner Online Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com
--%>