ข่าว
20 พ.ย. 2566 16:40:26

Xshot Promotion Triple Claim !!!

พบกับโปรโมชั่น สุดคุ้ม สุดพิเศษ จากทางทีมงาน Xshot เพียงแค่เติมเงินเข้าเกม XSHOT ทุกช่องทางทุกราคารับสิทธิ์กดรับไอเทมโปรโมชั่นเติมเงินแจกของหน้าเว็บ 3 สิทธิ์ทันที คุ้มขนาดนี้ต้องรีบเติมกันนะ !!!

Great value special promotion from Xshot staff. Only you had top-up in 
XSHOT with any price or any method. You will receive chances to receive items in the top-up promotion web page. Hurry up and top-up for the great value promotion!!!


ทีมงาน Xshot ไม่สนับสนุนให้ซื้อ-ขายไอดี ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
หากเกิดปัญหา หรือ มีการโกงกัน
 
ทีมงานจะไม่มีการช่วยเหลือและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Xshot team not support for sell-buy account in any cases.
For having issue by this case, team will not have any help and responsibility.


ระยะเวลาโปรโมชั่น
เริ่มวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 17.00 น.) - 22 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 23.59 น.)

Promotion Duration
November 20th, 2023 (at 17.00 PM) - November 22nd, 2023 (at 23.59 PM)
หมายเหตุ
โปรโมชั่นจะเริ่มในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 17.00 น.) - 22 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 23.59 น.) เท่านั้น หากเติมเข้ามาก่อนหรือหลังโปรโมชั่นจะไม่ได้รับสิทธิ์กดรับไอเทม
หากเติมเงินก่อนช่วงเวลาแต่ผู้เล่นกดรับไอเทมไม่ทันตามช่วงเวลาที่ทีมงานกำหนด (เวลา 23.59 น.) ทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้า / คืนเงิน (เช่น ไอเทมโค้ด , เติมเงินผิดไอดี , เติมเงินผิดเว็บ , กดรับไอเทมโปรโมชั่นผิดเซ็ต หรือ ผิดตัวละคร และ กรณีกดรับโปรโมชั่นไม่ทันช่วงเวลาที่กำหนด) กรณีที่ผู้เล่นชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบ เช่น เติมเงินไม่เข้า หรือ ไม่ได้รับไอเทม เท่านั้น
การตัดสินของ GM ถือเป็นที่สิ้นสุด

Remarks
The promotion starts on November 20th, 2023 (at 17.00 PM) - November 22nd, 2023 (at 23.59 PM)For the top-up before and after the promotion, Unable to receive the right to claim the items.
For the player who has topped up but does not claim the items within the specified period (at 23.59 PM), the staff team will take no responsibility.
- We reserved the right for not change / refund (Item code, wrong top up id, wrong site for top up, mistake of claim item set or character and overdue of claim reward) or in case of done for top up but any issue happen by system, such as not receiving top up amount or not receive item.
GM’s decision is final.


รายละเอียดโปรโมชั่น
 
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2023 Winner Online Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com
--%>