ปิด Maintenance ทุกวันอังคาร
6.00 น.
ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลไอดีเกม Xshot
02 ก.ค. 2562 14:12:51
ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลไอดีเกม Xshot

ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลไอดีเกมXshot

            สำหรับผู้เล่นคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลไอดีเกมXShot แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร วันนี้ทีมงานมีขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลมาฝากเพื่อที่เราจะได้เตรียมข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อส่งให้ทีมงานทำการแก้ไขข้อมูลให้ต่อไป


การเปลี่ยนข้อมูลจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 กรณี

1. กรณีสมัครไอดีโดยใช้ข้อมูลจริง

2. กรณีสมัครไอดีโดยใช้ข้อมูลมั่ว

3. กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไอดี (เปลี่ยนเจ้าของไอดี)

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูล Winnershop ให้ระบุมาในเอกสารด้วยทุกครั้ง

** การเปลี่ยนข้อมูลจะใช้เวลา 7 - 15 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) **


เอกสารการเปลี่ยนข้อมูล กรณีใช้ข้อมูลจริงสมัคร

รูปตัวอย่างหากต้องการเปลี่ยนข้อมูล Winnershop ให้ระบุมาในเอกสารด้วยทุกครั้งเอกสารการเปลี่ยนข้อมูล กรณีใช้ข้อมูลมั่วในการสมัคร

รูปตัวอย่างหากต้องการเปลี่ยนข้อมูล Winnershop ให้ระบุมาในเอกสารด้วยทุกครั้ง เอกสารสำหรับใช้โอนกรรมสิทธิ์ไอดี (เปลี่ยนเจ้าของไอดี)

รูปตัวอย่าง เจ้าของเดิม หรือผู้มอบกรรมสิทธิ์รูปตัวอย่าง เจ้าของใหม่ หรือผู้รับกรรมสิทธิ์หมายเหตุ

การเปลี่ยนข้อมูลจะใช้เวลา 7 - 15 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูล Winnershop ให้ระบุมาในเอกสารด้วยทุกครั้ง 
 
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2020 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com